Lijden


Als je ziek bent, denk dan niet dat je gefaald hebt, voel je niet schuldig...  Maak jezelf en het leven geen verwijten... Dat is allemaal verzet...

Observeer het verzet in je... Observeer de gehechtheid aan je pijn... Wees heel alert... Observeer het eigenaardige plezier dat je ontleent aan het ongelukkig-zijn... Observeer de dwangmatige behoefte om erover te praten of eraan te denken... Het verzet verdwijnt als je het bewust maakt...

Als je een ernstige ziekte hebt, gebruik die dan voor verlichting...

Haal de tijd uit de ziekte... Geef er geen verleden of toekomst aan... Laat de ziekte je dwingen tot een intens bewustzijn van het huidige moment – en let op wat er dan gebeurt… je bent veel meer dan je ziekte… stop de identificatie met de ziekte… Jij bent verantwoordelijk voor je binnenruimte, voor wat jij ervaart...

Als je de uiterlijke toestand niet kunt aanvaarden, aanvaard dan de innerlijke toestand; biedt geen weerstand aan de pijn, maak er ruimte voor...

Geef je over aan het verdriet, de wanhoop, de angst, de eenzaamheid... Kijk ernaar zonder er een etiket op te plakken... Omarm het... Het wonder van de overgave zal het lijden transformeren in vrede... Dat is je kruisiging... Laat het je opstanding en hemelvaart worden...

Als er geen uitweg is, is er altijd een weg doorheen... Keer je niet af van pijn... Zie hem onder ogen... Voel, voel, voel... Denk er niet over na...

Raak niet verstrikt in slachtoffergevoelens... Observeer... Blijf alert, blijf aanwezig met je hele ZIJN, met elke cel van je lichaam... Zo breng je licht in de duisternis...

Dat is de vlam van je bewustzijn... Het aanvaarden van lijden is een reis de dood in... Erge pijn onder ogen zien, je aandacht erin brengen, is hetzelfde als de dood bewust ingaan... Als je deze dood gestorven bent, besef je dat er geen dood is, en dat je nergens bang voor hoeft te zijn... Alleen het ego sterft...