Adem - NU


Deel 1 - Ademen

Ga op de grond zitten, in kleermakerszit, of met een rechte rug op een stoel.

We ademen het gemakkelijkst als ons lichaam opgericht is en geen ingezakte houding aanneemt. Om langere tijd in dezelfde houding te zitten is het prettig om op een stevig kussen te zitten. Houd je rug recht. Dit is een van de meest natuurlijke lichaamshoudingen. Sluit je ogen om afleidingen van buiten uit te sluiten. Leg je handen losjes in je schoot of op je knieën...

Wordt je bewust van je ademhaling... Richt je aandacht op het koele gevoel bij je neus wanneer je inademt en het warme gevoel als je uitademt... Houd je aandacht bij het puntje van je neus... Als er gedachten bij je opkomen, stel je gedachten dan voor als kleine wolkjes die je wel ziet, maar waar je verder geen aandacht aan schenkt, zodat ze langzaam verder drijven tot ze uit je hoofd zijn verdwenen...

Als je je concentratie wilt verdiepen kun je je ademhalingen gaan tellen, te beginnen bij één bij de eerste inademing, twee bij de volgende inademing, enz. tot je bij tien bent aangekomen. Daarna begin je weer bij een...

Deel 2 - Alleen dit moment

Ga zitten met je ogen open... Adem een paar keer diep in en uit... Laat de zorgen van de dag van je afglijden... Als ze toch komen zeg je: “later”...

Doe niets en rust in de volledigheid van het nu... Kijk, hoor, voel, ruik en proef... Alleen dit moment...

Laat in het kijken alleen kijken zijn... Laat in het horen alleen horen zijn... Laat in het voelen alleen voelen zijn... Laat in het ruiken alleen ruiken zijn... Laat in het proeven alleen proeven zijn...

Sluit nu je ogen... Ga met je aandacht naar je ademhaling... Benoem het inademen met “dit” en het uitademen met “moment...”

Allerlei gedachten over het verleden en toekomst zullen zich aandienen... Dat hoef je niet te beoordelen... Laat je gedachten vriendelijk en zacht los en keer terug naar “dit ”moment...” Doe dit desnoods 1000 keer opnieuw... Je adem is je anker... Dit is een gelegenheid om geduld, respect en bereidwilligheid te cultiveren...

Als je de meditatie beëindigt, kom je heel langzaam terug, maar probeer de ontspannen alertheid die je tijdens de meditatie hebt ervaren te behouden... Doe langzaam je ogen een klein beetje open en bewaar je alertheid... Doe je ogen langzaam verder open... Probeer nu een kleine activiteit te ondernemen, bijvoorbeeld je schoenen aantrekken, terwijl je nog steeds de meditatieve alertheid behoudt... Probeer, tijdens verdere activiteiten, deze ontspannen alertheid zo lang mogelijk te ervaren...