Rouwen en loslaten

 

Zet muziek op die een speciale betekenis voor je heeft (of bv Lacrimosa uit Mozarts Requiem)

Herhaal de volgende affirmatie zachtjes voor jezelf: "Ik laat nu mijn verdriet en       pijn los en maak daarvoor in de plaats ruimte voor vrede, rijkdom en             dankbaarheid..."

Met je ogen dicht laat je de gedachten omhoogkomen en dan helemaal wegstromen met lange zuchtende uitademingen... Laat je adem een keer of twaalf komen en weer gaan. Laat ze los, die gedachten...

Stel je lichaam voor als een opslagplaats voor alle herinneringen, als een immense bibliotheek met grote mogelijkheden... Visualiseer een tempel van licht, schaduw en klanken, als duizenden nieuwe manieren om gevoelens te ervaren...

Bij elke volgende uitademing laat je de angst om nieuwe dingen uit te proberen helemaal los... Bij elke inademing komt er een stroom frisse lucht naar binnen die ook door je hoofd stroomt en waardoor je ziel nieuwe dimensies kan aanboren...