Bevrijding


Zie in gedachten je ouders voor je staan... Kijk elkaar in de ogen... Laat eerst de vader spreken.., dan de moeder en tot slot jezelf als het kind..:

Vader:

“Ik ben je vader…jij bent mijn kind…dit is mijn vrouw… en wat er tussen ons (mijn vrouw en ik) was, is en zal zijn, hoort bij ons…daar sta jij buiten!...voor jou is alleen de liefde…je bent nu vrij!”

Moeder:

“Ik ben je moeder…jij bent mijn kind…dit is mijn man… en wat er tussen ons (mijn man en ik) was, is en zal zijn, hoort bij ons…daar sta jij buiten...voor jou is alleen de liefde…je bent nu vrij!”

Kind:

“Vader en moeder, ik ben jullie kind… wat er tussen jullie was, is en zal zijn, hoort bij jullie…daar sta ik buiten...voor mij is alleen de liefde…ik bent nu vrij om mijn eigen keuzes te maken…ik buig mijn hoofd voor jullie en dank jullie voor mijn leven”

Je draait je nu om en kijkt naar de toekomst …en je voelt je gesteund en gezegend door de ouders achter je, en daarachter alle voorouders… en je zegt in jezelf:

“Ik ben vrij om mijn eigen weg te gaan, ik neem mee wat mij dient en laat los wat mij belemmert…, de toekomst ligt voor mij open…!”

Mediteer vervolgens op de 'ruimte' voor je...., jouw toekomst..., jouw keuzemogelijkheden..., jouw verlangens en voornemens...

Neem langzamerhand steeds meer afstand van alle gedachtes... en mediteer alleen nog op het begrip 'toekomst'...

Laat ook dit los... en breng alles samen in het NU...