Energetische interactie


Onderzoek de interactie

Hoe ga jij om met je energie...? Onderzoek, reflecteer en mediteer eens op dit thema. Aan wie verlies jij energie....en van wie ontvang jij energie...?

Zie jezelf in gedachten eerst met een persoon aan wie jij energie verliest...

Kijk van waar uit jouw lichaam de energie stroomt... Zie dit als koorden die een verbinding maken met de ander... Waar zit dit koord vast aan jouw lijf, en waar hecht het zich aan de ander? Zie waar je de ander voedt... Wat zegt dat over jou, dat jij iemand anders daar voedt?

Kijk dan van wie jij zélf energie ontvangt...

Onderzoek alle koorden en kijk of je in die koorden de richting van de stroom kunt ontdekken...

Spreek met jezelf af dat je beide stromen wilt zien; de gevende en de ontvangende stroom... Zijn de koorden breed of smal, welke kleur hebben ze? Hoe hard stroomt de energie? Wat zegt dit alles over jou zelf?

Laat je oordelen maar achterwege, word je alleen maar bewust!

Neem dit bewustzijn mee naar je dagelijkse leven...in het hier en nu... en kijk of je veranderingen wilt en kunt aanbrengen in de energetische interactie die jij hebt met je omgeving...