Daders & slachtoffers


Ga lekker liggen zitten of liggen, ontspan je spieren, adem een paar keer diep in en uit...

Mediteer nu eens op het verschijnsel 'daders'... Wat versta jij daaronder..? Wanneer speel jij 'de dadersrol'..? In welke opzichten zou je je deze rol meer toe moeten eigenen..? Hoe manifesteert de dader zich in jou..?

Mediteer nu eens op het verschijnsel 'slachtoffers'... Wat versta jij daaronder..? Wanneer speel jij 'de slachtoffersrol'..? In welke opzichten zou je je deze rol meer toe moeten eigenen..? Hoe manifesteert het slachtoffer zich in jou..?

Waar ben je het meest mee geïdentificeerd; met de dader of met het slachtoffer..?

Is er iemand tegenover wie jij nog schuld draagt..? Of waarvoor je juist te veel schuld op je genomen hebt..? Denk hierbij aan ouders, relaties, werk, etc.

Word alleen maar bewust... zonder oordelen... bekijk de verschillende situaties vanuit verschillende hoeken en standpunten... werk alleen aan bewustwording...

Neem dan meer afstand van zowel de dader als het slachtoffer in jou... stap als het ware in je volwassen kracht... Zie vanuit een hoger perspectief wat er allemaal speelt in je leven en eis je verantwoordelijkheid op. Neem je verantwoordelijkheid en kies voor de volwassen positie... Vanuit je volwassen positie kun je nieuwe keuzes maken en de consequenties dragen die daarbij horen, zonder je een dader of een slachtoffer te voelen...

Mediteer op het begrip verantwoordelijkheid...