Annuleringsvoorwaarden workshops/trainingen

 

Zodra een training vol is stopt Prisma Coaching met de promotie ervan. Vanwege tijdsbeperking zal het moeilijk zijn om een geannuleerde plaats weer te vullen. Derhalve hanteren wij de onderstaande voorwaarden:

Annulering:

Tot 30 dagen voorafgaand aan de training: volledige restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 30 tot 14 dagen voorafgaand aan de training: 50% restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de training: geen restitutie van het cursusbedrag.

Annulering van deelname dient schriftelijk te geschieden: middels reguliere post naar: Prisma Coaching, Ph.v.Wassenaerlaan 8, 1394 GZ, Nederhorst den Berg of  via E-mail naar info@prismacoaching.nl.

Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop Prisma Coaching het bericht van annulering ontvangt. Mondelinge annulering (inclusief via voicemail) wordt niet als officiële annulering geaccepteerd.

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de training op onze rekening bijgeschreven te staan.

Indien de rekening nog niet voldaan is worden bij annulering respectievelijk 50% of 100% van de kosten in rekening gebracht (zie bovenstaand restitutie-overzicht).

Bij annulering met gegronde reden kan in overleg met Prisma Coaching het betaalde cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. Er zal in dat geval € 150,- wijzigingskosten berekend worden.

Er mag wel een plaatsvervanger worden doorgegeven. In dit geval worden er geen annuleringskosten berekend.

Bij vroegboekkorting dient het volledige cursusbedrag binnen 14 dagen na aanmelding te zijn bijgeschreven op de rekening van Prisma Coaching om gegarandeerd te zijn van een plaats van deelname tegen het gereduceerd tarief.