• Vier soorten gevoelens

  28 maart 2017 - Marc Henzen

  Er zijn gevoelens die oplossingen mogelijk maken (bv. liefde) en er zijn gevoelens die oplossingen verhinderen (bv. haat). Je kunt op emotioneel niveau vier soorten gevoelens onderscheiden: het primaire gevoel, het secundaire gevoel, de overgenomen gevoelens en meta- of zijnsgevoelens. Lees meer...

 • Het wonderbaarlijke kerstverhaal van Poes Pietje

  02 januari 2017 - Marc Henzen

  Terwijl we bezig waren met het kampvuur en genoten van ons wijntje en heerlijk eten, zagen we beide katten weer de auto inspringen om zich lekker op te rollen op ons bed... Zie je wel...het gaat fantastisch, ze talen er niet naar om weg te lopen... Maar langzaam werd het stikdonker in het bos, en terwijl wij gelukkig en tevreden ons enthousiasme deelden over het feit dat we beide katten bij ons hadden, hadden we niet in de gaten dat Pietje wakker was geworden en de auto uitsprong om op avontuur te gaan, achter de muizen aan! Toen we even later ook de slaapzak in wilden kruipen moesten we Pollewob aan de kant duwen, maar waar was Pietje....ze lag niet in haar reismandje....het zal toch niet waar zijn...?! Lees meer...


 • Het raadsel van de ziel

  22 augustus 2016 - Marc Henzen

  Het jodendom ziet de ziel als de adem die God ons inblaast waardoor wij tot leven komen. De Egyptenaren noemden de ziel 'het masker van de Ene'. Meister Eckhart, de christelijke mysticus, noemt de ziel 'het oog waarmee de mens God ziet'. Alle religies benoemen de ziel overeenkomstig als de relatie met het heilige. De ziel kun je zien als het hoogste deel van jezelf, dat deel wat je met God verbindt. Hoe meer je je oriënteert op je ziel in plaats van op je ego, hoe meer je verbondenheid ervaart met dat wat je omvat. Lees meer...


 • Totale overgave

  20 april 2016 - Marc Henzen

  Overgave is een passieve daad: je besluit om iets te laten zijn zoals het is. Je laat je gevoelens vrij en je ontspant daarin en dat kan pas als je alle gevoelens eerst helemaal hebt toegelaten en beetgepakt! Lees meer...
 • Hoop doet leven!

  20 november 2015 - Marc Henzen

  In wanhopige tijden komt er een moment dat we beseffen dat we zo niet meer door kunnen gaan. Pas als we weer gaan geloven dat we iets beters verdienen wordt hopeloos weer hoop. Lees meer...
 • Malende gedachten!

  31 augustus 2015 - Marc Henzen

  We leven allemaal in één groot veld van bewustzijn. Binnen dat veld zijn we een soort wandelende antennes die daaruit allerlei gedachten oppikken, zowel positieve als negatieve. Afhankelijk van onze eigen ballast uit het verleden, bestaande uit: overtuigingen, emoties (angsten en onzekerheden), gewoontes en ervaringen, trekken we  bepaalde gedachten als magneten aan wanneer we geconfronteerd worden met een situatie. Positieve gedachten zijn ondersteunend, maar waar je last van hebt, dat zijn de negatieve gedachten, die ondermijnen je. Voor je het weet zit je hoofd overvol! Lees meer...
 • Verwondering

  20 mei 2015 - Marc Henzen

  Verwondering is het begin van wijsheid. Een wijsgeer staat stil en verwondert zich, over niets, over alles, over het allerkleinste. Verwonderen is zonder oordelen naar de wereld kijken! Lees meer...

 • Met volle teugen...

  01 april 2015 - Marc Henzen

  Genieten! Dat hebben wij afgelopen week intens gedaan tijdens een 4-daags seminar met Anthony Robbins. Onder het mom van 'wij zijn nooit uitgeleerd' hebben we ons weer heerlijk ondergedompeld in dit mega spectakel inclusief vuurloop in London. We zitten weer boordevol energie en ideeën. Het was een groot geschenk aan onszelf. Dit zijn van die momenten dat het leven een geweldig feest is. We voelen ons gevoed; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Wat wil je nog meer? Lees meer...

 • Hoe kun je karma neutraliseren?

  02 maart 2015 - Marc Henzen

  Karma betekent letterlijk vertaald uit het Sanskriet ‘handelen’. Het is de wet van oorzaak en gevolg. Alles wat we doen vormt een oorzaak die op een later tijdstip een gevolg heeft. Wat je zaait zul je oogsten! Lees meer...
 • De noodzaak van balans tussen geven & nemen!

  02 februari 2015 - Marc Henzen

  Als er balans is in geven en nemen, dan voel je je meestal goed en tevreden. Is die balans er niet, dan ga je bewust of onbewust op zoek naar die balans. Het is voor een goede basis in het leven belangrijk dat ouders onvoorwaardelijk geven aan hun kinderen. Kinderen vinden het vervolgens normaal dat ze krijgen. Soms zijn ouders echter niet in staat om te geven en soms zijn kinderen niet in staat om te nemen. Dit zorgt dan voor onbalans in het systeem! Als er sprake is geweest van onbalans in het gezin van herkomst, zul je dit later in het volwassen leven vaak terugzien op de werkvloer en in je relaties. Lees meer...

 • Vraag jij je weleens af 'waarom...?'

  14 januari 2015 - Marc Henzen

  Waarom heb ik dit of dat probleem? Als je worstelt met bepaalde vragen of als er een regelmatig terugkerend (onverklaarbaar) patroon speelt in je leven, waar je je soms het hoofd over breekt, dan kan dat een aanwijzing zijn voor een, zoals wij dat noemen, verstrikking. Lees meer...

 • Ken jij het geheim van geluk?

  17 december 2014 - Marc Henzen

  Hoeveel mensen ken jij die echt gelukkig zijn? Kun je er drie bij naam noemen? En hoeveel mensen ken jij bij naam, die één huis en twee auto's hebben? Waarschijnlijk kun je nu moeiteloos vijf namen noemen van personen die jij kent en die in het bezit zijn van één huis en twee auto's. Conclusie: we zijn heel goed in 'hebben' en heel slecht in 'zijn'! Lees meer...


 • Het effect van (gebrek aan) zelfbeheersing!

  11 november 2014 - Marc Henzen

  Ik kwam laatst een prachtig verhaal tegen over zelfbeheersing. Helaas is de bron me onbekend. Het gaat als volgt: Er was eens een jongen met zeer weinig zelfbeheersing. Zijn vader gaf hem een zak spijkers en zei  tegen hem dat hij, elke keer als hij zijn zelfbeheersing verloor, een spijker in de schutting moest slaan. Lees meer...

 • Kun jij vergeven?

  06 oktober 2014 - Marc Henzen

  Een Hindu vader waarvan de zoon was vermoord door Moslims, nam wraak door een Moslim kind te vermoorden. Hij ging tenslotte naar Gandhi om vergiffenis te vragen, waarop Gandhi antwoordde: “adopteer een kind, en voed hem op als Moslim...”  Lees meer...

 • Neem niets persoonlijk!

  19 augustus 2014 - Marc Henzen

  Het is waanzinnig lastig om dingen die anderen doen, voelen of zeggen niet persoonlijk te nemen. Wat er ook om je heen gebeurt, vat het niet persoonlijk op! Niets wat andere mensen doen is vanwege jou, het is altijd vanwege henzelf. We houden elkaar alleen maar spiegels voor. Lees meer...
 • Alles is liefde - Het gezin als systeem

  23 mei 2014 - Marc Henzen

  Gezinnen fungeren als een systeem, waarbij de functie het voortbestaan van het geheel is. Ieder vervult zijn eigen taak binnen een systeem. Valt er ergens iemand uit, dan ontstaat er een gat, waarbij de druk op een ander lid van het systeem toeneemt om deze rol te vervullen. Lees meer...

 • Lijdensweg

  17 april 2014 - Marc Henzen

  Voor sommige mensen is het leven een lijdensweg. Zo rond de paasdagen lijkt het mij goed om daar eens bij stil te staan. Mijn oma had het bekende tegeltje hangen met: ‘we lijden nog het meest, door ’t lijden dat men vreest…’. Bij alles waar we ons druk om maakten kregen we dit ter relativering voor de voeten geworpen. Dan heb je het over lijden door gepieker en getob. Maar er is ook ernstig fysiek lijden, en wat moet je dan met een andere bekende uitspraak als: ‘pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze’. Deze laatste uitspraak klopt wat mij betreft in het eerste geval, je kunt kiezen ergens onder te lijden, of er vrede mee te hebben, maar bij ondraaglijke fysieke pijn…wat kun je dan doen, behalve de pijn stillen met pillen? Lees meer...

 • Verlangen naar erkenning

  03 april 2014 - Marc Henzen

  Onze behoefte aan erkenning is een van de belangrijkste basisbehoeften waar we mee geboren worden. We willen erkenning voor wie we zijn, voor wat we doen en voor wat ons overkomt en hoe we ons daarbij voelen. Erkenning kan enorm motiveren, terwijl gebrek aan erkenning onze energie doet weglekken. Je kunt er zelfs ziek van worden! Lees meer...

 • Goed geweten?

  22 maart 2014 - Marc Henzen

  Volgens Van Dale betekent het geweten: ‘Innerlijk besef van goed en kwaad waarnaar de mens de zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt’. Goed is wat zoveel mogelijk mensen gelukkig maakt en dit heeft ook een verplichtend karakter: wat goed is, moet ook worden gedaan. Dit levert een goed geweten op. Lees meer...
 • Te laat...

  11 maart 2014 - Marc Henzen

  Tijdens de vierde sessie gaf de vrouw van het stel te kennen dat zij toch wil scheiden, tot groot verdriet van hem. De gesprekken en oefeningen hebben haar zoveel inzichten opgeleverd, dat zij nu de keus kon maken om eruit te stappen, een moedig besluit. Lees meer...
 • Vertrouwen op je intuïtie

  26 februari 2014 - Marc Henzen

  Doe jij weleens dingen tegen beter weten in of ervaar je vaak tegenslag? Kijk dan eens naar je intuïtie! Albert Einstein zegt over intuïtie het volgende: “De intuitie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten”.  Lees meer...
 • Chagrijn & uien

  13 februari 2014 - Marc Henzen

  Chagrijn betekent 'ontevreden, korzelig, wrevelig'. Iedereen voelt zich wel eens chagrijnig.  Als je eraan toegeeft krijg je precies waarom je ‘vraagt’: chagrijnige reacties. Wat je uitstraalt krijg je terug! Te lang blijven hangen in een slechte bui is voor niemand nuttig. Kijk eens wat eronder zit. Er is altijd een reden waarom je doet zoals je doet. De enige manier om iets te leren van een situatie is door in de spiegel te kijken naar jezelf. Zelfreflectie is de belangrijkste kwaliteit! Het is als het pellen van een ui: onder iedere laag vind je een nieuwe laag. Door de lagen ‘af te pellen’ ontdek je waar iets vandaan komt en ontstaat er meer begrip voor jezelf. Je hebt dan opnieuw een keuze om het anders te gaan doen. Lees meer...

 • De échte oplossing van een depressie

  01 februari 2014 - Marc Henzen

  Eén op de tien volwassenen heeft wereldwijd last van chronische depressie! Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid die ook ernstige lichamelijke gevolgen kan hebben. Depressies variëren van je somber voelen tot zwaar depressief. Meestal is het een reactie op een emotionele gebeurtenis waarbij gevoelens onderdrukt worden, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, erfelijke traumatische belasting, lichamelijke klachten of medicijngebruik kunnen een oorzaak zijn. Je vecht met je emoties. Je probeert de bal (je emoties) diep onder water te houden. Dit kost je heel veel energie en kracht en vroeger of later schiet de bal als een raket omhoog en barst de bom. Depressie kan een chronische aandoening worden. Lees meer...
 • Uitstelgedrag

  18 januari 2014 - Marc Henzen

  Herken je dit; dat je vervelende klussen het liefst uitstelt? Mijn partner Marc was hier vroeger heel goed in, en ik ergerde mij daar dan aan. Ik pak de klus het liefst meteen aan, dan ben ik er maar vanaf en hoef ik er niet steeds aan te denken. Anders is het allemaal maar energieverlies. Ik snap niet dat anderen een smoes verzinnen om iets uit te stellen. Alhoewel, sommige mensen presteren beter als er tijdsdruk op staat. Op het laatste nippertje klaar je de klus en slaak je een zucht van verlichting. Inderdaad, als iets absoluut 'moet' ben je zo gefocust dat het vaak nog binnen de kortste keren lukt ook. Lees meer...
 • Welvaartsbewustzijn

  03 januari 2014 - Marc Henzen

  Hoe zit het met je welvaartsbewustzijn? Is de crisis jou overkomen? Misschien ben je net ontslagen of zit je om andere redenen krap bij kas? Voel jij je slachtoffer van de omstandigheden? Hoe geef je hier een positieve wending aan? Een juiste ‘mindset’ kan je hier enorm bij helpen! Lees meer...

 • Buigen voor het lot en kiezen voor geluk!

  13 december 2013 - Marc Henzen

  Dit is een meditatie die onderdeel was van het eindejaarsritueel (Mindfulness & Integrale Yoga) van 2013. Velen waren hierdoor diep geraakt. Neem er even rustig de tijd voor. Lees hem langzaam en gebruik je voorstellingsvermogen. Leef je in. Nog fijner is het als iemand anders de meditatie voorleest, zodat je je er helemaal in kan laten 'zakken'. Open je hart. Laat je oordelen maar los. Probeer te voelen! Lees meer...

 • De 4 dodelijke fouten die partners kunnen maken!

  02 december 2013 - Marc Henzen

  Hoe partners met elkaar communiceren bij onenigheid laat meteen zien of er sprake is van een slechte en tot mislukken gedoemde relatie. Als bijvoorbeeld een van de twee partners de discussie opent met een negatieve verwijtende opmerking, over zoiets als het buitenzetten van de vuilnisbak, dan zet diegene daarmee direct de poort wijd open voor wat de Amerikaanse psycholoog John Gottman ‘de vier ruiters van de Apocalyps’ noemt. Dit zijn 4 dodelijke fouten en zeer schadelijke vormen van communicatie die de relatie hoogstwaarschijnlijk tot de ondergang zullen leiden. Lees meer...

 • Vragen of antwoorden

  15 november 2013 - Marc Henzen

  Het gaat om het stellen van de juiste vragen en niet om het opleggen van pasklare antwoorden! Vragen zetten in beweging, antwoorden sluiten af en geven schijnzekerheid. Lees meer...

 • Energievreters

  04 november 2013 - Marc Henzen

  Het leven is een grote energievreter; er is zoveel te doen, zoveel te regelen, zoveel om in de gaten te houden, zoveel om over na te denken, steeds weer nieuwe leeuwen en beren op je weg, geen wonder dat veel mensen doodmoe zijn. Wat betreft ons huis of onze auto zijn we steeds meer energiebewust, maar op onszelf plegen we nog veel te vaak roofbouw. Van sommige mensen krijg je energie, anderen kunnen je helemaal leegzuigen. Wees hier alert op, dat kan je veel energie besparen! Zorg voor voedende contacten. Een vriendschap is succesvol als beide partijen er energie, inspiratie en geluk uit kunnen putten. Lees meer...

 • Manipulatie

  19 oktober 2013 - Marc Henzen

  Een manipulator maakt bewust of onbewust gebruik van technieken en trucs om de ander te beïnvloeden of naar z’n hand te zetten. Hij of zij maakt zelden de eigen behoeften en wensen bekend. Hij is een expert in het omdraaien van zaken om daarmee iets te rechtvaardigen, te rationaliseren of uit te leggen. Lees meer...

 • Trots op...

  05 oktober 2013 - Marc Henzen

  Gisteren stond er ineens een pauw midden op het fietspad. De zon scheen op z’n veren en de kleuren spatten er vanaf. Fier rechtop rondkijkend, borst vooruit, een prachtige vertoning. De pauw en trots… wat is trots precies? Wat doet dit gevoel met jou? Waarover voel jij je trots? Durf jij te pronken als een pauw? Lees meer...

 • Cynisme

  19 september 2013 - Marc Henzen

  Je wordt niet cynisch geboren! Cynisme is een levenshouding die voortkomt uit wantrouwen of ongevoeligheid tegenover de goede bedoelingen van de medemens. Het is een afwijzende houding tegenover idealisme. Van mensen die cynisch zijn word ik altijd een beetje verdrietig. Lees meer...
 • Onverschilligheid

  07 september 2013 - Marc Henzen

  Een Japanse spreuk zegt: ‘Onverschilligheid is de mildste vorm van intolerantie’. Het woordenboek beschrijft onverschilligheid als: desinteresse, onbekommerdheid, gevoelloosheid en koele berusting. Onverschilligheid betreft dingen die niet langer belangrijk voor je zijn of die je uit zelfbescherming hebt losgelaten. Lees meer...
 • Rijkdom of armoede?

  20 augustus 2013 - Marc Henzen

  “Tevredenheid is natuurlijke rijkdom, luxe is kunstmatige armoede.” (Socrates – Griekse filosoof) Ook al kan ik me met luxe heel tevreden voelen, er zit wel een grote kern van waarheid in deze uitspraak. Een tevreden mens is overal rijk. Alle luxe die we nastreven levert vaak een illusie op van tevredenheid, maar meestal is die tijdelijk. Al gauw onstaat er een nieuwe ‘leegte’ die gevuld moet worden met zogenaamde luxe. Lees meer...
 • Vol verwachting...

  06 juli 2013 - Marc Henzen

  Als een verwachting niet uitkomt ontstaat er een gevoel van teleurstelling. Als je keer op keer teleurgesteld wordt verlies je motivatie en laat je de moed zakken. Er ontstaat dan een soort aangeleerde hulpeloosheid; je hebt het gevoel dat wat jij doet er niet toe doet. Uiteindelijk raak je meer en meer apathisch, word je onverschillig of raak je zelfs ‘burnout’ of depressief. Lees meer...
 • Er is geen falen, alleen feedback...

  22 juni 2013 - Marc Henzen

  "Wat mij niet ombrengt maakt mij sterker!"

  Het bovenstaande is een beroemde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche. Ik ga ervan uit, net als hij, dat er geen falen is, maar alleen feedback. Er kan van alles misgaan in je leven, maar als je de informatie die dit oplevert gebruikt om van te leren en je gedrag te veranderen, dan word je juist beter en beter in het omgaan met allerlei nieuwe situaties. Als je hier zo tegenaan kunt kijken dan is er geen falen! Van deze gedachte word ik blij. Een persoon faalt pas als als hij opgeeft en niets leert van zijn fouten. Lees meer...

 • Even geduld a.u.b!

  05 juni 2013 - Marc Henzen

  Geduld is het vermogen om lang te wachten zonder boos te worden. Geduld kun je verliezen en je geduld wordt vaak op de proef gesteld. Geduld is een schone zaak. Volgens Boeddha is een groot mens degene die het sterkst is in het uitoefenen van geduld. Geduld is de sleutel tot tevredenheid! Geduld is ook het beste medicijn. Wie leeft met geduld ervaart weinig stress. Met meer geduld zul je mooie doelen bereiken, goed met mensen om kunnen gaan en meer tevredenheid ervaren in je leven. Lees meer...

 • Lentekriebels en verliefdheid

  18 mei 2013 - Marc Henzen

  Misschien vliegen er vlinders in je buik en ben je dolverliefd. Misschien zit je al jaren in dezelfde relatie en zijn jullie nog net zo blij met elkaar als in het begin. Zijn die blije gevoelens dan nog een soort verliefdheid, of is er iets anders voor in de plaats gekomen?  Misschien voel je je wel eenzamer dan ooit tevoren, juist nu het voorjaar losbarst en de natuur weer vol nieuw leven is. Wat een schril contrast kan dit vormen met hoe je je van binnen voelt! De natuur staat bol van de seks; de honden zijn weer loops, de vogels bouwen nesten, het duurt niet lang meer of de orgie van de bijen en de bloemen is in volle gang. Lees meer...

 • Succes

  07 mei 2013 - Marc Henzen

  In de maand april hebben wij twee avonden een gratis lezing/workshop ‘Leuker Leven’ verzorgd in De Herberg in Nederhorst den Berg. Beide avonden waren gevuld met ruim 100 belangstellenden!  We zijn overladen met bedankjes, bloemen en kado’s. Het was een succes! De avond stond in het teken van interactie, communicatie en het krijgen van meer bewustzijn en afstemming tussen je denken, voelen en  handelen. Hiervoor hebben we de deelnemers praktische oefeningen aangereikt die soms ook hilarisch waren. Naast ‘confronterende’ inkeermomenten is er  vooral uitbundig gelachen. Lees meer...

 • De kracht van aandacht

  13 april 2013 - Marc Henzen

  Hoeveel aandacht hebben we nodig om een gezonde relatie in stand te houden? Onderzoek hiernaar heeft ook weer schokkend resultaat opgeleverd: het blijkt zo te zijn dat het, voor het in stand houden van een gezonde relatie, voldoende is om elkaar elke dag twee minuten volle aandacht te geven. Twee minuten er helemaal voor elkaar zijn is genoeg! Elkaar iedere dag twee minuten diep in de ogen kijken, de ziel in de ander zien en erkennen, werkt beter dan elke relatietherapie. Lees meer...

 • Ontspannen?

  24 maart 2013 - Marc Henzen

  De enige manier om echt spanning los te laten is door het niet meer vast te houden en dat is iets anders dan bewust los te laten! Je kunt niets dóen om te ontspannen. Door níets te doen ontspan je pas! Lees meer...
 • Geven is ontvangen!

  09 maart 2013 - Marc Henzen

  Marc en ik zijn bezig met het voorbereiden van een gratis lezing/workshop ‘Leuker Leven’, bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat wij verder doen, of om ons beter te leren kennen voordat gekozen wordt voor een van onze producten, of zomaar voor de lol. We stoppen deze workshop vol met onze nieuwste inzichten en oefeningen en genieten waanzinnig van de voorpret. We gaan uit van het standpunt dat je eerst moet geven om te ontvangen. Lees meer... 
 • De Zondebok

  24 februari 2013 - Marc Henzen

  Wie geef jij de schuld van je ellende; je partner, je ouders, je kinderen, je werk, de regering…? Soms beschuldig je iemand terecht, soms onterecht. Soms word je zelf terecht of onterecht ergens van beschuldigd... Lees meer
 • De Dramadriehoek

  05 februari 2013 - Marc Henzen

  Er is sprake van een driehoeksverhouding tussen redders, daders en slachtoffers. Redders trekken slachtoffers aan; het is namelijk heerlijk om te redden, dat geeft een goed gevoel. In de maatschappij herken je ze als hulpverleners in allerlei soorten en maten. Ik ben daar ook een van. Van jongs af aan heb ik de bemiddelaar uitgehangen, kwam op voor zielepoten in mijn klas en klopten studiegenoten bij me aan met hun liefdesverdriet. Ik cijferde mezelf regelmatig weg, tot ik ontdekte dat ik daardoor opbrandde en dreigde zelf een slachtoffer te worden van mijn behoefte aan ‘redden’. Het werd tijd dat ik mezelf eens ging redden! Lees meer
 • Wat is je relatie waard?

  24 januari 2013 - Marc Henzen

  Welk cijfer geef je aan je relatie op de schaal van 0 tot 10? Wat moet de ander doen om de relatie met een 10 te kunnen waarderen? Wat zou je zelf moeten doen om de relatie naar een 10 te brengen? Wat zijn de blokkades die de gewenste toestand in de weg staan? Schakel op tijd hulpbronnen in! Relatiecoaching kan een hoop ellende besparen! Lees meer...
 • Schrikbeeld

  09 januari 2013 - Marc Henzen

  Stel je voor dat er helemaal niets verandert in je leven; qua dagritme, werk, relaties, materiële omstandigheden, gezondheid, emotionele, mentale en spirituele conditie, alles blijft zoals het nu is tot aan je dood. Is dit dan een schrikbeeld voor je of teken je ervoor? Hoe zal je situatie er in de toekomst uitzien als je nu geen actie onderneemt? Wat zijn daarvan de consequenties? Waar leidt dit toe? Gebruik je ‘schrikbeeld’ om in actie te komen. Neem een besluit dat je het anders gaat doen! Lees meer...

 • Humor

  29 november 2012 - Marc Henzen

  De meest effectieve leidinggevenden gebruiken twee keer zo vaak humor als de gemiddelde managers. Humor is meer dan louter entertainment. Humor is een ontwikkelde en typisch menselijke vorm van intelligentie die niet na te doen is door computers. Een speelse en lichthartige houding is kenmerkend voor creatievellingen. Humor werkt relativerend. Het helpt om regelmatig ‘in een helikopter op te stijgen’ en vanaf grote hoogte naar jezelf te kijken en je wijze hoofd te schudden over waar je je allemaal niet druk om maakt. Lees meer...

 • Mannen, vrouwen en stress...

  10 november 2012 - Marc Henzen

  Mannen en vrouwen gaan verschillend met stress om. Een man raakt in zichzelf gekeerd en wordt stiller, terwijl vrouwen juist emotioneel worden.  Lees meer... 
 • Schepen verbranden?

  29 oktober 2012 - Marc Henzen

  Onlangs kwam een goede vriend – getrouwd met een mooie lieve vrouw, met samen drie prachtige kinderen – bij ons aankloppen om te praten. Tja, dan voelen we meteen de bui al hangen… het zal toch niet….? Ja hoor, hij had een vrouw ontmoet en is helemaal van de kaart. Ineens deugt er niet veel meer van zijn huwelijk, zijn kinderen doen ook nooit wat hij zegt, dat is hij nu helemaal zat, kortom, hij wil opnieuw beginnen, weg van oude patronen, nieuwe luchtkastelen najagen, alle oude schepen verbranden. Wie wil dat niet zo nu en dan…? Lees meer...
 • Blijven hangen in de slachtofferrol

  06 oktober 2012 - Marc Henzen

  Als je in de slachtofferrol stapt, betekent dit dat je anderen of omstandigheden aanwijst als oorzaak voor je negatieve gevoelens en gedachten. Je laat je verlammen door de situatie. De essentie van deze rol is dat je niet de leiding en verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, maar dat je je laat leiden door de manier van reageren van anderen. Lees meer...

 • Eigenwaarde

  22 september 2012 - Marc Henzen

  Je gevoel van eigenwaarde houdt verband met de waarde die jij aan jezelf toekent. Wat is je diepste mening over de vraag waar jij thuishoort op een schaal die loopt van een volkomen slecht tot een volkomen goed mens? Houdt daarbij rekening met je relatie tot je ouders, familie en andere mensen op school, thuis en werk; kijk zowel naar alle keren dat je aardig, gul en behulpzaam was als naar de keren dat je dat niet was. Geef jezelf eens een cijfer, van 0 tot 10, voor je algemene gevoel van eigenwaarde. Hoe goed ben jij als mens op de schaal van 0 tot 10? Een score van 10 zou betekenen dat je er diep van overtuigd bent dat je volkomen goed bent en daarom een leven verdient dat van al het goede vervuld is: liefde, vreugde, gezondheid, succes en voldoening. Een score van 1 zou betekenen dat je er heilig van overtuigd bent dat je de diepste diepten van de hel verdient.  Lees meer...

 • Lang leve de verschillen!

  04 september 2012 - Marc Henzen

  We hebben allemaal onze eigen manieren van reageren ontwikkeld. De ene is gangmaker, de ander kijkt de kat uit de boom, de derde is geneigd tot altijd maar geven en zorgen, de vierde speelt de tiran en schrijft de regels voor. Tijdens verjaardagen zijn het vaak dezelfden die als eerste het woord nemen, en het zijn dezelfden die dwars liggen, enthousiast zijn, of in hun schulp kruipen.  Lees meer...
 • Gedraag je!

  26 augustus 2012 - Marc Henzen

  We hebben allemaal onze eigen manieren van reageren ontwikkeld. De ene is gangmaker, de ander kijkt de kat uit de boom, de derde is geneigd tot altijd maar geven en zorgen, de vierde speelt de tiran en schrijft de regels voor. Tijdens verjaardagen zijn het vaak dezelfden die als eerste het woord nemen, en het zijn dezelfden die dwars liggen, enthousiast zijn, of in hun schulp kruipen.  Lees meer...
 • Het goede sterven

  27 juni 2012 - Marc Henzen

  Een paar maanden geleden is mijn vader overleden. We zaten net in Cuba toen we gebeld werden en zijn dezelfde avond nog teruggevlogen. We troffen hem in het ziekenhuis. Na 88 jaren gaf zijn lichaam het op. Zijn hoofd nog altijd helder, zich van alles bewust, gaf hij aan dat hij er vrede mee had. Hij heeft zelf zijn afscheid  ‘geregeld’; wat er op de rouwkaart moest, wie de dienst moest leiden en waarover het moest gaan. Als zeeman heeft hij altijd veel vertrouwen geput uit de regenboog die na zware storm aan de hemel verscheen… wat toevallig… dat ook voor mij de regenboog de leidende metafoor is in m’n leven, puzzelstukjes vallen op hun plaats. Wat een voorrecht om er voor hem te mogen zijn in deze laatste fase. Na vier intense dagen is hij heel rustig weggegleden. Alles was gezegd en gedaan, er was alleen nog liefde en acceptatie en vrede, een diepe diepe stilte, en toen was het klaar. Lees meer...

 • Vertrouwen!

  05 juni 2012 - Marc Henzen

  Iets wat je weet omzetten in iets wat je doet, dát is de grootste uitdaging van je leven. Je weet dat je anderen het beste vriendelijk kunt behandelen; je weet hoe belangrijk goede eet- en leefgewoonten en lichaamsbeweging zijn. De beste plannen blijven helaas in de kast liggen, totdat je jouw wil tot de jouwe maakt en je gaat handelen naar wat je weet. Je daden bepalen je bestemming. De enige manier om te zorgen dat iets gedaan wordt, is dat je het gewoon dóet. Lees meer...

 • Waar een wil is...

  20 mei 2012 - Marc Henzen

  Iets wat je weet omzetten in iets wat je doet, dát is de grootste uitdaging van je leven. Je weet dat je anderen het beste vriendelijk kunt behandelen; je weet hoe belangrijk goede eet- en leefgewoonten en lichaamsbeweging zijn. De beste plannen blijven helaas in de kast liggen, totdat je jouw wil tot de jouwe maakt en je gaat handelen naar wat je weet. Je daden bepalen je bestemming. De enige manier om te zorgen dat iets gedaan wordt, is dat je het gewoon dóet. Lees meer...

 • Het zwarte gat

  08 mei 2012 - Marc Henzen

  Het zwarte gat wordt gezien als een poort naar het grote onbekende. Het onbekende boezemt ons  meestal angst in. We zijn bang voor pijn, schaarste, verlies, verlating, afwijzing, controleverlies, afhankelijkheid, etc. en al deze angsten zijn uiteindelijk terug te voeren naar de oerangst voor de dood. Maar wat is nu eigenlijk angst feitelijk? Ik heb geleerd dat angst ‘opwinding zonder ademhaling’ is. Let maar eens op; als je schrikt stokt de adem in je keel. Je ademhaling kun je  dus ook gebruiken om je angst weer onder controle te krijgen en in perspectief te zien. Lees meer...
 • Keuzestress

  09 april 2012 - Marc Henzen

  Er zijn zoveel mogelijkheden en vrijheden, dat we vaak niet weten wat we moeten doen. Grote en kleine keuzes, ze verlammen ons soms. Wat kies je van moment tot moment? Wat wil je met de rest van je leven? Stel dat je nog een maand te leven hebt, welke keuzes maak je dan? Niet kiezen is ook een keuze! Lees meer...

 • Dankbaarheid

  25 maart 2012 - Marc Henzen

  Wim Sonneveld zong: ‘Zeg maar ja tegen het leven, anders zegt het leven nog nee’. Hoe kijk je aan tegen de dingen die gebeuren, is het glas half vol of half leeg? Ben je een neezegger of een jazegger? Zie je moeilijkheden of mogelijkheden? Overal in de maatschappij is het nee dominant; we zitten vol weerstand, ontkenning en vluchtgedrag. Als je te vaak nee zegt, wordt weerstand je basishouding. Je doet deuren dicht in plaats van open. Lees meer...

 • Angst voor afwijzing

  05 maart 2012 - Marc Henzen

  Uiteindelijk draait alles rondom deze basisangst. We hebben als kind de basisbehoefte om veiligheid, warmte, liefde en acceptatie te ervaren bij onze ouders. We willen onvoorwaardelijk geaccepteerd worden, om wie we zijn en niet om wat we presteren. En daar gaat het vaak mis. Ouders koesteren allerlei verwachtingen naar hun kinderen en meestal zijn dit de onvervulde verwachtingen van henzelf. Om als kind die liefde en erkenning te krijgen en niet afgewezen te worden, leren we al vroeg bepaalde emoties te onderdrukken. We zijn niet goed genoeg zoals we zijn, dat is wat we geleerd hebben door de jaren heen. We zijn gewond geraakt. Dit proces bepaalt in grote mate ons gedrag en vaak ontwikkelen we een negatief zelfbeeld. Lees meer...

 • Luister nou toch!

  15 februari 2012 - Marc Henzen

  De meeste mensen luisteren om te kunnen reageren. Zodra in het verhaal van de ander iets herkend wordt, gaat er als het ware een laatje open, waarvan de inhoud liefst zo snel mogelijk wordt geleegd, waardoor bij de ander weer een laatje wordt opengetrokken, enzovoort. We praten om te praten. We luisteren om te kunnen reageren. Lees meer...

 • Zeg maar Ja

  30 januari 2012 - Marc Henzen

  Wim Sonneveld zong: ‘Zeg maar ja tegen het leven, anders zegt het leven nog nee’. Hoe kijk je aan tegen de dingen die gebeuren, is het glas half vol of half leeg? Ben je een neezegger of een jazegger? Zie je moeilijkheden of mogelijkheden? Overal in de maatschappij is het nee dominant; we zitten vol weerstand, ontkenning en vluchtgedrag. Als je te vaak nee zegt, wordt weerstand je basishouding. Je doet deuren dicht in plaats van open. Lees meer...

 • Spijt?

  09 januari 2012 - Marc Henzen

  Waar heb je allemaal spijt van? Soms heb je spijt van iets dat je hebt gedaan, maar meestal  krijg je spijt over zaken die je juist hebt nagelaten. “had ik dat maar gedaan…” of “had ik dit maar gezegd…” Lees meer...

 • Hoe pep je jezelf op?

  02 december 2011 - Marc Henzen

  Als je nog van alles moet; een berg werk, koken, een afspraak, de hond uitlaten, waar haal je dan de energie vandaan? Wat is je motivatiestijl? Ga je uit van wat je wilt vermijden, of ga je uit van wat je wilt bereiken? Er zijn vier verschillende typen; ik noem ze de rampdenker, de dictator, de bergbeklimmer en de uitvoerder. Lees meer...

 • Hinken op twee gedachten

  02 november 2011 - Marc Henzen

  Denken en voelen (linker en rechter hersenhelft) staan vaak haaks op elkaar, maar beide breinhelften spelen een rol in bijna alles wat we doen. Logica zonder emotie geeft een kil en robotachtig bestaan. Emotie zonder logica geeft een sentimentele, hysterische wereld waar de tijd nooit goed is aangegeven en de bus altijd te laat komt. Lees meer...

 • Rouwen is rauw!

  09 oktober 2011 - Marc Henzen

  Je kan een verlies niet zomaar inslikken zonder er goed en bedachtzaam op te kauwen. Iedereen wordt getroffen door verlies; verlies van dierbaren, gezondheid, materie, lang geleden of net gebeurd, om verlies te kunnen verwerken moet je rouwen. Rouwen is een werkwoord! Toch slikken we nogal eens zonder na te denken bepaalde ervaringen in het leven meteen door, waardoor ze niet te verteren zijn. Lees meer...

 • Liever naïef dan argwanend!

  21 september 2011 - Marc Henzen

  Ja, ik ben soms naïef! Ik geloof in mensen. Ik geloof dat ze het beste met me voor hebben (meestal). Ik geloof dat mensen gelukkig worden als ze een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van anderen. Ik geloof dat ieder mens heel veel positieve kwaliteiten heeft.  Ik geloof dat, als je alles van iedereen zou weten, je al het gedrag van die mensen zou kunnen begrijpen en van iedereen kunt houden, zelfs van de grootste schurk. Iedereen doet zoals ie doet met een reden. “Doe niet zo naïef” krijg ik dan naar mijn hoofd geslingerd en dat klinkt dan toch als een negatieve boodschap. Lees meer...


 • De impact van een geheim

  30 augustus 2011 - Marc Henzen

  In 99% van de gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles om het gezin ‘heel’ te houden. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen door lasten voor hen te dragen. Veel volwassenen dragen vanuit hun kindertijd onbewuste stukken mee uit hun familiesysteem en geven dit door aan hun kinderen. Er kunnen wel zeven generaties overheen gaan voordat onaffe zaken losgelaten kunnen worden; het jong overlijden van een ouder of kind, eerdere relaties van een van de ouders of grootouders, oorlog, een miskraam of andere ingrijpende gebeurtenissen, het doodzwijgen of geheimhouden hiervan kunnen generaties lang de vrijheid van familieleden in de weg staan. Lees meer...

 • Verbondenheid

  15 juli 2011 - Marc Henzen

  Wat doen we in ons brein? We maken beelden en praten tegen onszelf. Ieder kijkt door z’n eigen filters. Wat je ziet is relatief. Je ziet wat je wilt zien en wat je gelooft. Je brein neemt voortdurend een loopje met je. Onze waarneming is een grote bedrieger. Hoe jij dénkt bepaalt wat je ziet! Lees meer...

 • Waan of werkelijkheid?

  15 mei 2011 - Marc Henzen

  Wat doen we in ons brein? We maken beelden en praten tegen onszelf. Ieder kijkt door z’n eigen filters. Wat je ziet is relatief. Je ziet wat je wilt zien en wat je gelooft. Je brein neemt voortdurend een loopje met je. Onze waarneming is een grote bedrieger. Hoe jij dénkt bepaalt wat je ziet! L

 • De pot verwijt de ketel

  13 april 2011 - Marc Henzen

  Irritant gedrag zie je bij een ander vaak beter dan bij jezelf. Kijk eens naar de mensen in je omgeving en word je bewust van je mening, wat vind je van die ander: is hij sloom, slordig, emotioneel of potdicht? Wat het ook is, het zegt net zoveel over jezelf als over die ander. Wat je zegt ben je zelf… kinderen weten dit precies. Als je met één vinger wijst naar de ander, dan wijzen er ook drie naar jezelf! Lees meer...

 • Zuinig met complimenten?

  11 januari 2011 - Marc Henzen

  Ieder mens heeft behoefte aan persoonlijke waardering. Als je gewaardeerd wordt voel je je beter. Positieve aandacht geven en ontvangen versterkt je immuunsysteem, je wordt er zelfs gezonder door. Gebrek aan waardering is een van de grootste klachten die mede veroorzaker is van ziekte, voortijdig ontslag nemen, en echtscheiding. Lees meer...

 • Waar blijft je (priori)tijd?

  25 december 2010 - Marc Henzen

  Waar geef jij prioriteit aan in jouw leven? Wat denk je als je straks op je sterfbed ligt…. “had ik maar meer gewerkt” of “had ik maar meer tijd besteed aan de mensen die me lief waren”? of “had ik maar meer gekozen voor mezelf en die dingen gedaan waar mijn hart van ging zingen”? Je hébt een keuze! Lees meer...
 • Wat moet ik met emoties?

  24 november 2010 - Marc Henzen

  Help… wat moet ik met emoties?

  "De dingen zijn niet goed of slecht, maar denken maakt ze zo."  

  Hamlet, William Shakespeare


  Lichaam, geest en ziel vormen een drie-eenheid en beïnvloeden elkaar voortdurend. Een emotie is hierbij onze interpretatie van een gevoel. Je kunt slachtoffer zijn van je emoties, of de regisseur van je gevoelens. Lees meer...

 • De kracht van gedachten 1

  09 november 2010 - Marc Henzen

  Vraag naar onze `GRATIS reader met het recept voor geluk, volgens de Dalai Lama!


  De Dalai Lama heeft hier een prachtig boek over geschreven: ‘ De kunst van het geluk – een zoektocht’. Volgens hem is geluk de beweegreden van het hele bestaan; wat je ook gelooft, iedereen is op zoek naar iets beters in het leven, dus is geluk het doel van ons leven. Geluk is een reële doelstelling; een doel dat je kan bereiken door het nemen van positieve stappen. En wanneer je begint te ontdekken welke factoren leiden tot een gelukkiger leven, zul je leren hoe de zoektocht naar geluk niet alleen jezelf als individu tot voordeel strekt, maar ook je familie en de maatschappij in het algemeen. Lees meer...

 • Hoe gelukkig ben je?

  21 oktober 2010 - Marc Henzen

  Vraag naar onze `GRATIS reader met het recept voor geluk, volgens de Dalai Lama!


  De Dalai Lama heeft hier een prachtig boek over geschreven: ‘ De kunst van het geluk – een zoektocht’. Volgens hem is geluk de beweegreden van het hele bestaan; wat je ook gelooft, iedereen is op zoek naar iets beters in het leven, dus is geluk het doel van ons leven. Geluk is een reële doelstelling; een doel dat je kan bereiken door het nemen van positieve stappen. En wanneer je begint te ontdekken welke factoren leiden tot een gelukkiger leven, zul je leren hoe de zoektocht naar geluk niet alleen jezelf als individu tot voordeel strekt, maar ook je familie en de maatschappij in het algemeen. Lees meer...

 • Voel jij je ook net een jojo?

  27 september 2010 - Marc Henzen

  Vraag om de GRATIS reader; 32 pagina's, vol informatie,  oefeningen en tips, via ons contactformulier.

  Je bent een vat vol tegenstrijdigheden! Je schiet heen en weer tussen uitersten, tussen hoogte en dieptepunten, licht en donker, sterk en zwak, liefde en haat, warm en koud, leven en dood....EN - EN! Lees meer...
 • Zelfrealisatie

  27 september 2010 - Marc Henzen

  Vraag om de gratis readers via ons contactformulier.

  Wat is Zelfrealisatie? Wat is de rol van het ego? Hoe bevredig je je behoeften? Welke spelletjes en rollen speel je om je doelen te bereiken? Lees meer...


GRATIS readers
aan te vragen via ons contactformulier!
______________________