Waarom doen wij wat we doen?

Wij geloven in een betere wereld. Wij geloven dat innerlijke vrede voor iedereen bereikbaar is. Wij geloven in verandering en persoonlijke groei. Wij geloven dat, als alle mensen de 'oorlog' in zichzelf overwinnen, wereldvrede mogelijk is.

Ooit zijn we op een zolderkamer begonnen met het geven van yogalessen, eerst gratis, later tegen een kleine vergoeding, aan een groepje vrienden en kennissen. Omdat er steeds meer mensen bij kwamen en onze eigen ruimte te klein werd, zijn we ruimte gaan huren; in Nederhorst den Berg, later ook in Breukelen, Laren, Uithoorn en Hilversum. Daarnaast zijn we gestart met onze therapeutische praktijk.

Onze drijfveer is een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van bewustzijn. We zijn idealisten met een realistische kijk en we maken een verschil. We zijn ook op deze wereld om te leren genieten van alles wat er op ons pad komt. Sleutelbegrippen hierbij zijn ontspanning en acceptatie in het NU.

Hoe?

We leren mensen te zien hoe groot ze in werkelijkheid zijn. Dit vind je in al onze producten terug. In onze therapie en coaching streven we ernaar mensen zo kort mogelijk in traject te hebben. We leren je onafhankelijk te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag en omstandigheden, en vooral te genieten van je leven en al je talenten en kwaliteiten te gebruiken.

De onderstaande tekst is geschreven door Marianne Williamson, en o.a. gebruikt door Nelson Mandela in zijn inauguratierede, en ook wij onderstrepen graag met deze tekst onze visie op het leven:

"Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons het meest beangstigt. We vragen onszelf af; ‘Wie ben ik dat ik briljant, mooi, getalenteerd en geweldig ben? Eigenlijk, wie ben jij, dat je dat allemaal niet bent? Je bent een kind van God. Je klein voordoen dient de wereld niet. Ineen krimpen om andere mensen in je buurt zich niet onzeker te laten voelen, getuigt niet van verlichting. We zijn allemaal bedoeld om te schitteren, zoals kinderen dat doen. We werden geboren om de glorie van God die in ons is, manifest te maken. En die glorie zit niet slechts in enkelen van ons, die zit in iedereen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen. Naarmate we bevrijd worden van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen."

Holistische visie

Wij gaan uit van een holistische visie. We spreken onze cliënten in relatietherapie en coaching aan op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel (zingeving). 

Stress en spanning in je leven is onvermijdelijk. De omstandigheden veranderen meestal niet. Het gaat er niet alleen om deze stress te verminderen of te vermijden, het gaat erom jou het juiste gereedschap te geven hoe met deze stress om te gaan! Je kunt anders leren omgaan met de omstandigheden! Wij helpen je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn en gezondheid en we leren je technieken hoe je dat zo efficiënt en effectief mogelijk kan doen.De regenboog als metafoor


Rood: levenskracht, moed en passie.
Oranje: gezondheid en genieten.
Geel: warmte, humor, helderheid.
Groen: hoop en liefde, verbinding met de natuur.
Turquoise: eerlijke communicatie, zijn wie je bent.
Indigo: rust, visie, denkkracht en reflectie.
Violet: autoriteit en wijsheid.

Wie zijn wij?