Meditatie 'Dharma - Levensdoel' (3e chakra)

Iedereen heeft een doel in het leven…. Ook jij hebt een unieke gave of een bijzonder talent dat je aan anderen kunt geven...

Als je dit unieke talent combineert met het verlenen van diensten aan anderen, onderga je de vervoering  en verrukking van je eigen ziel, wat het ultieme doel is...

'Dharma' is een Sanskritwoord dat ‘doel in het leven’ betekent. Volgens de wet van het ‘dharma’ heb je een stoffelijke vorm aangenomen om een doel te vervullen... Jij hebt een uniek talent en een unieke manier om dat te uiten. Er is iets wat jij beter kan dan wie ook ter wereld, en aan elk uniek talent en elke unieke uiting van dat talent is een unieke behoefte... Als de behoefte gekoppeld wordt aan de creatieve uiting van je talent, is dat de vonk die overvloed creëert. Je talenten gebruiken om behoeften te vervullen, creëert onbegrensde rijkdom en weelde.

  • Ontspan je nu. Maak gebruik van een metafoor; bijvoorbeeld een hangmat waarin je heerlijk hangt..., met een ondergaande zon, ruisende palmen, kabbelende zee..., gebruik al je zintuigen erbij; wat hoor je, ruik je, proef je, zie je, voel je….
  • Voel totale ontspanning in je hoofd..., laat het naar beneden zakken door je ruggegraat; zie vanuit je ruggewervels als een golf via de zenuwkanalen de ontspanning zich verspreiden door je lichaam...
  • Scan je lichaam; laat een lichtstraal vanuit jouw 'zielester' in de kosmos bij je kruin naar binnen vallen en laat hem dwars door je lichaam de aarde instromen. Laat licht en liefde stromen naar die delen van je lijf die dat nodig hebben...
  • Adem een paar keer diep in en uit naar je buik....
  • Loop dan een trap af, voel meer en meer ontspanning... Je zet je intentie om je 'dharma' te vinden en tot uitdrukking te brengen...
  • Helemaal beneden gekomen ben je volledig ontspannen vind je daar jouw doel voor het leven...
  • Adem jouw intentie voor het tot uitdrukking brengen van je 'dharma' in.... Visualiseer daarbij hoe jij je doelen realiseert..., hoe je expressie geeft aan jouw talenten...hoe je daarmee aan behoeften van anderen tegemoet komt...hoe jij bijdraagt aan een betere wereld...
  • Adem je intentie uit... naar de wereld, 1e: voor jezelf, 2e: voor je gezin, 3e: voor je vrienden en familie, 4e: voor de aarde, 5e: voor de kosmos, 6e: voor je gidsen/engelen, 7e: voor je hoger zelf… (totaal dus 7 diepe ademhalingen)