8 Dozen (6e chakra) - door Karen Hamaker-Zondag


Ga heerlijk en ontspannen zitten, sluit je ogen, en adem rustig en diep, in en uit, in en uit...

Je gaat in gedachten naar een veilige en warme ruimte waar je je heel prettig voelt. In die ruimte staat een oude houten tafel met daarop acht dozen...

Eén doos is zwart en leeg. De andere zeven dozen hebben de kleuren van de regenboog... Op de bodem van elke doos ligt  een brief met een bijzondere inhoud voor je. Die toont je inzichten, kwaliteiten en vaardigheden die je bezit. Maar om die brief te kunnen lezen moet je eerst het pakketje dat óp die brief ligt weghalen en in de zwarte doos doen...

Je staat nu bij de tafel en opent de rode doos. Je tilt het pakketje er uit. Het is een pakketje angst dat je van je ba­sis afscheidt... Je doet het pakketje in de zwarte doos. Nu open je de brief die eronder ligt. Daarin staat:

'Het leven heeft jou gewild, je mag er zijn. Jij heb de kracht en de discipline om aan jezelf te werken...'

Open nu de oranje doos en doe het  pakketje dat erin zit in de zwarte doos. Het is het pakketje schuldgevoel, wrok en haat. Nu het weg is kun je bij de tweede brief. Daarin staat:

'Je bent het waard om van het leven te genieten. Je hebt het vermogen om oprecht plezier  te hebben...'

De derde doos is geel.  Die open je nu. Er zit een pakketje schaamte in, dat je in de zwarte doos doet. Je kunt nu de derde brief  lezen. Daarin staat:

'Je bent niet langer slachtoffer van  jezelf en de wereld. Je kan alles wat je wilt, en jouw innerlijk vuur brandt door alle blokkeringen heen...'

Als je de groene doos opent, zie je een pakketje verdriet. Ook dat stop je in de zwarte doos. Je vouwt nu de vierde brief open. Daarin staat:

'Je bent nu in staat om je oordelen over anderen en jouw projecties op anderen af te leggen. Je hebt de kracht om liefdevol jegens jezelf en anderen te zijn. Je verdient het om geliefd te zijn...'

De vijfde doos is lichtblauw. Er zit een pakketje leugens in. Leg dat maar in de zwarte doos. Open nu de brief.  Daarin staat:

'Je bent niet langer bang niet goed over te komen. Je weet dat je gelijkwaardig bent aan anderen. Jouw creativiteit stroomt door je heen en je kan zowel luisteren als jezelf en je bedoelingen helder uitdrukken...'

Diep donker hemelsblauw is de volgende doos. Het pakketje dat erin zit bevat illusies. Ook dat doe je in de zwarte doos. En als je de brief opent lees je:

'Je bent in staat om alle valse zelfbeelden af te leggen. Je vindt de kracht om je open te stellen voor je innerlijke wijsheid...'

De laatste doos is violet. Er zit een pakketje gehechtheid in. Je legt het pakketje in de zwarte doos. Nu open je de zevende en laatste brief en je leest:

'Je kan alle wraak en vergelding vanwege jouw gehechtheden laten smelten als sneeuw voor de zon. Je vindt de kracht om open te staan voor het goddelijke in jou...'

Neem nu de zeven brieven en lees ze nog één keer door. Adem de boodschappen ervan in en spreek ze nu uit in de ik-vorm en ver­enig je ermee:

"Het leven heeft mij gewild, ik mag er zijn. Ik heb de kracht en de discipline om aan mezelf te werken..."

"Ik ben het waard om van het leven te genieten. Ik heb het vermogen om oprecht plezier te hebben..."

"Ik ben niet langer slachtoffer van mezelf en de wereld. Ik kan alles wat ik wil, en mijn innerlijk vuur brandt door alle blokkeringen heen..."

"Ik ben nu in staat om mijn oordelen over anderen en mijn projecties op an­deren af te leggen. Ik heb de kracht om liefdevol jegens me­zelf en anderen te zijn. Ik verdien het om geliefd te zijn..."

"Ik ben niet langer bang niet goed over te komen. Ik weet dat ik gelijkwaardig ben aan an­deren. Mijn creativiteit stroomt door me heen en ik kan zowel luisteren als mezelf en mijn  bedoelingen helder uitdrukken..."

"Ik ben in staat om alle valse zelfbeelden af te leggen. Ik vind de kracht  om me open te stellen voor mijn innerlijke wijsheid..."

"Ik kan alle wraak en vergelding vanwege mijn gehechtheden later smelten als sneeuw  voor de zon. Ik vind de kracht om open te staan voor het Goddelijke in mij..."

Hou nu de brieven dicht tegen je hart en voel hoe een stralend wit licht je begint te omgeven, een licht van liefde en vrede. Het licht is búiten je en is ín je...

Je pakt nu de zwarte doos met alle pak­ketjes die je erin hebt gestopt, en zet de doos in het volle licht... De doos begint op te lossen en wordt opgenomen in het licht...

Zie hoe de doos steeds lichter en transpa­ranter wordt. De doos wórdt het licht. In de aanwezigheid van dit licht wordt alles zuiver eerlijk en vol vertrouwen..

Het licht leidt je naar je innerlijke stem en je innerlijke genezer: Het licht is het Goddelijke in je, een liefde die je draagt en steunt waar je ook gaat...

Je voelt nu een innerlijke ruimte van volheid en rust, van stilte, wijsheid en Goddelijke liefde, en je weet dat je altijd naar deze innerlijke ruimte kan terugkeren, wanneer je ook maar wilt...

Houd het gevoel van het licht vast en  adem diep in en uit. Je voelt je open, vredig en vol liefde nu je weer langzaam terug keert in het hier en nu...

Houd het gevoel vast, voel je heel en verbonden met alles en iedereen...