In vuur en vlam (3e chakra)

Ga zitten, rechtop, op een stoel of tegen een muur, maar liefst los, in lotushouding...

Focus je nu op de zon, roep als het ware haar gele stralen aan. Stralen van leven, stralen van de schep­ping, stralen van bewustzijn, zie vonken van vuur...

Je roept de vlam in jezelf op om in jou tot ontbranding te komen en je hartstochten in kracht te veranderen...

Met deze kracht vecht je tegen de 'duisternis', je worstelt hiermee en je streeft naar het inzicht dat het een deel van jezelf is, een deel van je kracht, een deel van je angst...

Je lacht en staakt het gevecht, je versmelt, je wordt heel, je wordt sterker. Je gaat met behulp van de kracht van het vuur tussen de zuilen van licht en duisternis door, beide waarderend...

Je bevindt je plotseling in een onbekend en schitterend land. Een land van bruisende activiteit, met overal vonken van leven, van schitterende sterren en stralende rivieren die het licht van de zon weerkaatsen...

De vonken trekken je aandacht, je richt je op hun gloed terwijl ze bewegen en dansen en alles verbinden en aansteken wat op hun weg komt. Zij raken iets in jou, ze doen wil, kracht en activiteit in jou ont­branden. Vonken vliegen overal rond, vormen nieuwe draden, nieuwe vormen...ze exploderen...en verdwijnen weer...

Je wordt opgetild, je wordt verlicht, je lacht. Je voelt hoe je lichaam heen en weer beweegt in de groeiende hitte; hete tongen van vuur beroeren je van binnen, ze zetten uit, trekken zich weer samen, worden steeds groter, maar keren toch steeds weer terug naar de bron in jou...

je lichaam staat in brand, straalt hitte uit, licht, kracht en wil. Kracht pulseert door je heen, komt van boven, van beneden, van om je heen, trekt door je heen, alles in en buiten jou transformerend, je buik vloeit over van vreugde...

Voel deze energie diep in je lichaam, brandend met het vuur van je eigen leven... Voel hoe het tot diep in de aarde doordringt, dwars door de aarde heen tot aan het hete, gesmolten middelpunt ervan. Voel hoe het van daaruit weer terugkeert, opstijgt door je benen, je bekken, je buik, door je lichaam omhoog trekt, elk deel van je lichaam beroert - je armen, je handen, je borst, nek en hoofd...

Voel hoe het weer uit je wegtrekt, zich met andere vonken verbindt, met draden van energie, met andere vuren van leven...

Voel hoe het in verbinding staat met je gedachten, met het voortdurend vonken van neuronen, met het totale weefsel van energiedraden, patronen in een web, die als vlammen van vuur pulseren als eb en vloed, brandend en gloeiend van activiteit... Je bent een kruispunt van energie, smeltend, combinerend, explo­derend, stralend...  Verruim je bewustzijn naar binnen en naar buiten toe, leg verbanden, weef een web van macht, als een vuur dat steeds hoger en helderder oplaait...

Denk aan de tijden toen je deze macht en kracht nog kende. Tijden waarin je verbondenheid voelde, vitaliteit, betekenis en kracht... Denk aan de tijden waarin kracht moeiteloos als warmte van de zon door je heen stroomde... Denk aan deze tijden en roep ze weer tot leven... Voel hoe je lichaam in harmonie met dit principe straalt, danst en zingt...

In deze wereld van bruisende activiteit ben je een kanaal voor de kracht die overal om je heen is. Je stelt je ervoor open, laat je erdoor in vuur en vlam zetten, je drinkt ervan en je geeft haar door...vanzelf, moeiteloos, zonder tegenstribbelen, vol vreugde...

Je kracht bereikt een hoogtepunt en vloeit weer terug, voedt het vuur in jou - een gloeiend centrum dat je lichaam voedt, in stilte oplaadt, klaar om weer aan te zwellen als je er opnieuw een beroep op doet. Het vuur is hoog opgelaaid, de kolen stralen een warme gloed uit. Opgeladen ontspant je lichaam zich. Een glimlach verschijnt op je lippen, je handen zijn in harmonie met de kracht die erdoorheen is gegaan en je vind jezelf terug in het ritme van je ademha­ling...in...en uit...in...en uit...in... uit...  Voldaan rust je uit.