Compassie (4e chakra)

Concentreer je op je ademhaling. Inademend wat nieuw is, uitademend wat oud is, heeft elke ademhaling een genezende werking. Voel je hart, voel je diepste wezen, je kern...

Waarom huilt je hart? Waarnaar verlangt het? Waarin vindt het vrede? Wat zijn zijn hoop en dromen?

Je bent niet alleen... Jouw kreet wordt door duizenden harten weer­kaatst... Als je goed luistert, kun je ze horen kloppen... Zoek in elk mens het hart, diep in onszelf vinden we het hart. Elke keer als we aanraken, raken we het hart. Straal liefde uit...

In iedereen is liefde, wachtend om te ontluiken... Laat de wind van je adem deze liefde meenemen en verspreiden. Raak de harten van degenen die je liefhebt. Voel het ritme van je hartslag door je hele lichaam stromen. Voel je hart, accepteer jezelf onvoorwaardelijk, vul jezelf met liefde... Voel onvoorwaardelijke liefde voor jezelf!

Zie in gedachten iemand voor je die je goed kent. Bekijk deze mens goed, kijk naar de ogen, luister naar de stem, kijk naar wat deze doet... Observeer die mens zonder te oordelen, te bekritiseren, zonder aversie of begeerte... Sla deze slechts gade en concentreer je op diens hart...

Zie hoe het lichaam zich rondom dat hart heeft gevormd. Probeer je de verlangens en dromen  van die mens voor te stellen, de verborgen angsten en smarten. Voel hoe er in je hart compassie voor die mens begint te groeien. Adem dit gevoel in, stel je ervoor open, maar blijf er niet in steken. Laat het los bij elke uitademing...

Adem compassie in en laat los bij elke uitademing...

Stel je voor dat er een bundel energie van jouw hart naar dat andere hart stroomt... Stuur  liefde, en laat deze vervolgens los. Zorg ervoor dat je deze band weer verbreekt en dat je je in geen enkel opzicht verantwoordelijk gaat voelen voor die ander. Verbreek de band. Keer steeds weer terug naar je eigen centrum...

Koester je eigen hart op dezelfde manier als waarop je naar de ander keek... Schenk jezelf hetzelfde gevoel van compassie en liefde. Adem het in, laat het diep in je doordringen. Laat weer los...

Je kijkt weer vriendelijk en vol liefde naar deze persoon en je merkt een positieve eigenschap op van deze persoon, iets wat sympathiek en innemend is...

Je stelt je deze persoon voor terwijl deze glimlacht, blij en gezond is...

Je richt nu de warme, lichtstraal vanuit je hartchakra op deze persoon en je ziet dat het hartcentrum van deze persoon eveneens schittert en warmte naar je uitstraalt...

Je concentreert je nu weer op jezelf en geniet van je in licht badend bewustzijn...

In je innerlijk verspreidt zich een diep, helend gevoel van vrede en liefde...

Blijf dit gevoel vasthouden zolang je kunt, kom steeds weer bij dit gevoel van vrede terug... Als er storende gedachten voorbij komen tijdens je meditatie, wordt je dan even bewust van deze gedachte en kom steeds weer terug bij dit gevoel van vrede en liefde!