Bezittingen (1e chakra)


Observeer de dingen die je met ‘mijn’ aanduidt.

Onderzoek je relatie met de wereld door jezelf te observeren en vooral door het observeren van dingen die je met ‘mijn’ aanduidt.

Kun je echt eerlijk zijn naar jezelf toe? Wees heel alert en kijk eens naar hoe je gevoel van eigenwaarde verbonden is met bezittingen.

Geven bepaalde dingen je een zeker gevoel van belangrijkheid of superioriteit? Geeft het gebrek eraan je het gevoel dat je minder bent dan mensen die meer hebben dan jij?

Noem je in een gesprek soms terloops dingen die je hebt of schep je erover op om je gevoel van eigenwaarde in de ogen van iemand anders te versterken en daardoor ook in die van jezelf?

Ben je ontstemd of boos en voel je je op een of andere manier minder waard als iemand anders meer heeft dan jij of als je iets kwijtraakt dat veel waarde voor je had?

Besef je dat je een keer afstand moet doen van dit of dat object?

Hoeveel tijd heb je nodig voor je zover bent dat je er afstand van kunt doen?

Word je er minder van als je er afstand van doet? Is wie je bent minder geworden van het verlies?

Mediteer op dit thema. In hoeverre is jouw zelfbeeld en je gevoel van eigenwaarde afhankelijk van je bezittingen?