De Schepper (5e chakra)
(Osho)

Er zijn twee soorten scheppers in de wereld: het ene soort schepper werkt met objecten – dichters, schilders, zij werken met objecten en creëren dingen; het andere soort schepper, de mysticus, schept zichzelf…

De mysticus werkt niet met objecten…hij werkt met het subject… hij werkt aan zichzelf, zijn eigen wezen… en hij is de ware schepper, de ware dichter, want hij maakt van zichzelf een meesterwerk…

In jou zit een meesterwerk verborgen, maar je staat zelf in de weg. Stap opzij, dan wordt het meesterwerk onthuld…

Iedereen is een meesterwerk, want God schenkt nooit het leven aan iets dat minder is. Ieder draagt dat verborgen meesterwerk levens lang met zich mee en weet niet wie hij is… alleen aan de oppervlakte probeert hij iemand te worden…

Laat het idee varen dat je iemand moet worden, want je bent al een meesterwerk. Je bent niet voor verbetering vatbaar. Je hoeft het alleen maar te vinden, te weten, te beseffen...

God zelf heeft je geschapen… je bent niet voor verbetering vatbaar!

Mediteer op jouw meesterwerk. Laat scheppend licht uit het centrum van  jouw wezen stralen…

Gebruik alle vermogens die je hebt, alles wat je van je eigen levenservaring hebt geleerd; het is tijd om je te uiten!

Mediteer op jouw meesterwerk. Wees een schepper!