Jouw Zon (3e chakra)


Ga ontspannen staan en sluit je ogen.

Projecteer vanuit je derde oog (punt op je voorhoofd, tussen je wenkbrauwen) een cirkel van licht, op de grond, vlak voor je voeten... jouw zon...

Zo meteen, NU NOG NIET, mag je, als je dat tenminste wilt, in je cirkel van licht stappen... in jouw zon gaan staan...

Misschien wil je dat wel, want stappen in de cirkel betekent stappen in jouw kracht. Het betekent stappen in geluk, het betekent stappen in liefde... Het betekent stappen in jouw zelfvertrouwen...

MAAR.., het brengt wel een consequentie met zich mee... Als je besluit dat je in de cirkel stapt, betekent het ook dat je in je verantwoordelijkheid stapt! Dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, voor jouw daden, voor jouw welvaart, voor jouw welzijn, jouw gezondheid...

Je kunt dan niets en niemand meer de schuld geven, wanneer er iets in jouw leven niet helemaal loopt zoals jij dat zou willen. Nee, JIJ en JIJ alleen bent en blijft verantwoordelijk!

Vind je die verantwoordelijkheid (nog) te groot, dan blijf je staan waar je staat...

Dan hoop je dat andere mensen voor je zorgen.., dan hoop je dat andere mensen zorgen voor jouw gezondheid.., jouw welzijn, dan hoop je dat andere mensen jou gelukkig maken....

Maar realiseer je dan wel dat je je erg afhankelijk houdt. Realiseer je dat een ander je niet gelukkig kan maken! Jij alleen kunt kiezen voor geluk!

Als je die verantwoordelijkheid wel kunt en wilt dragen, dan doe je nu één stap naar voren en stap je volkomen in je kracht en besluit je dat je vanaf vandaag GELUKKIG bent!