Wie ben ik? (3e chakra)


Sta eens stil bij de volgende vragen: Welke dingen schokken of verontrusten je? Wat ‘triggert’ je? Wat is je relatie met het huidige moment? Wat is je relatie met het leven? Wie is het die ervaart? Wie ben jij?

Stel je eens voor dat je geen naam had. Dat je zomaar ergens wakker wordt en dat je niet meer weet hoe je heet. Probeer je dat eens in te denken. Hoe voelt dat? Wie ben jij?

Stel je eens voor dat je geheugen compleet gewist is. Dat je ineens helemaal geen ‘rugzak’ meer op je rug hebt hangen. Dat je niets meer weet van je verleden… Hoe zou dat voelen? Wie ben jij?

Vraag jezelf; is er op dit moment negativiteit in me?
Wordt dan alert en besteedt aandacht aan je gedachten en emoties...
Als je je bewust wordt van een negatieve toestand in jezelf, betekent dit niet dat je gefaald hebt. Het betekent juist dat je geslaagd bent. Zolang dat bewustzijn er niet is identificeer je je met innerlijke toestanden en een dergelijke identificatie komt van het ego... Met het bewustzijn komt het opgeven van de identificaties met gedachten, emoties en reacties...

Verwar het niet met ontkenning. De gedachten, emoties en reacties worden als zodanig herkend en op het moment dat je ze herkent verdwijnt de identificatie ermee vanzelf. Je wordt het bewustzijn zelf. De bewuste Tegenwoordigheid die getuige is van al die toestanden. Alert zien...

Wanneer er een overgang plaatsvindt van denken naar bewust zijn, gaat er een intelligentie in je leven werken die veel groter is dan de slimheid van je ego. Je stapt uit het drama...

Zeg of denk ‘ik ben’… voeg daar niets aan toe. Maak dit tot je mantra. Merk de stilte op die volgt op het ‘ik ben’. Voel je Tegenwoordigheid, het naakte, ontsluierde, ongeklede Zijn. Het is niet aangeraakt door jong of oud, rijk of arm, goed of slecht, of door andere attributen. Het is de ruimtelijke baarmoeder van de hele schepping, van alle vorm...