Jouw Huis (7e chakra) door Karen Hamaker-Zondag

Ga heerlijk ontspannen zitten  en adem rustig en diep in en uit .. in…en uit….

Je staat voor een prachtig mooi huis. Het is jóuw huis. Het is een bijzonder huis, want het is een gewóón huis en een tempel tegelijk... Je gaat er binnen en kijkt rond. Je ziet muren, deuren, behang, meubels en alles lijkt zo vertrouwd. Dat is het ook...

Maar je kunt ook op een andere manier kijken, en door een nieuwe manier van kijken zie je opeens dat de muren geen muren zijn en deuren geen deuren. Alles is tastbaar en solide enerzijds, maar je beseft door die andere manier van kijken ook hoe makkelijk je de muren en deuren naar wens kunt laten veranderen... Speel even met dit vermogen: kijk naar de muren en deuren, en kijk er vervol­gens doorheen...

Je ontwaart nu een kamer waar het onrustig lijkt. Nieuwsgierig loop je er naar toe en gaat er naar binnen. In die kamer zie je jezelf staan in allerlei emoties; je ziet de wisselende uitdruk­kingen van verschillende emoties duidelijk op je gezicht... Sommige zijn heftig, andere zijn rustiger. Je kunt er kalm naar kijken, liefdevol en accepterend. Neem even de tijd om ze te observeren...

Je beseft dat deze emoties de grondslag vormen voor het grote werk, en dat de emoties van het gewone leven het begin van de inwijdingsweg vormen... Je durft het te zien en te voelen... Blijf nog even in alle liefde naar jezelf staan kijken. Je besluit om de deur niet meer dicht te doen; deze kamer mag vanaf nu deel uitmaken  van je huis, en je maakt de muren transparant...

Er is een andere kamer die je trekt. Je voelt dat je daar naartoe moet. Als je de deur opent, zie je jezelf staan zoals je eruitziet wanneer je je innerlijke ervaringen herinnert... Je ziet jezelf ook zoals je bent wanneer je bang bent voor de toekomst... Je kijkt rustig naar jezelf vol liefde en acceptatie. Door op die manier te kijken zie je met welke draden je met het verleden bent verbonden en begrijp je de pijn. Je kunt de pijn en de angst nu een plek geven. De draden kun je afbuigen, ze hoeven niet meer door te lopen naar je toekomst. Kijk er nog eens naar tot het voldoende is... En als je genoeg gekeken hebt, mag de deur open blijven. Ook deze kamer mag deel uitmaken van het geheel. De muren verdwijnen...

Nu valt je oog op een kleine deur een beetje achteraf. Als je die deur opent, zie je een prachtige grote ruimte. Die staat vol met objecten en pakketjes. Elk object en elk pakje vertegenwoordigt  een gave of talent van jou, en wat zijn het er véél! Het ene is nog verpakt, het andere is zichtbaar. Weer andere liggen verstopt of weggebor­gen in een hoekje. Kies een paar objecten of pakketjes uit om mee te nemen, en zeg tegen de andere dat je ze, als het de juiste tijd is, ook komt halen...

Op een warm getinte houten tafel ligt een groot en helder facet-geslepen kristal. Het fonkelt je tegemoet. Dat is ook van jou. Je pakt het op en neemt het mee. Je gaat terug door de deur Ook deze kamer wordt deel van het huis, de deur hoeft niet meer dicht en de muren verdwijnen...

Je huis wordt een steeds grotere open ruimte waarin alles een plaats mag heb­ben. Langzaam beginnen alle muren en deuren te vervagen. Leg je kristal nu in het midden van de grote open ruimte op de grond en ga er­bij staan...

Er vormt zich een ruime cirkel om je heen. Binnen de cirkel wordt het licht, heel licht en stralend. Zacht begint er een wind om je heen te blazen en je voelt een overrompelende  liefde en energie om je heen. De wind wervelt zich samen tot een menselijke gestalte... Die gestalte pakt je bij je hand... Je kijkt elkaar diep in de ogen en voelt een grote vertrouwdheid... De gestalte zegt vol warmte: ‘Ik ben je innerlijke partner met wie je in het diepst van je wezen verbonden bent.’ In tedere herkenning en liefde omhelzen jullie elkaar... Vanaf nu ga je samen verder. Je ziet en voelt hoe alle polariteiten versmelten tot één... Opnieuw voel je een zachte windvlaag over je heen komen. Het voelt alsof het van boven komt. Samen kijken jullie, nog steeds in innige omarming, naar boven. Een onuitsprekelijke liefde daalt op jullie neer en je hoort een stem: ‘Daar waar je één bent, ben IK... Daar waar je één wilt wórden, ben IK ook... Daar waar je me nodig hebt, zal IK zijn... Want wij zijn één in diepste wezen, een eenheid in verscheidenheid...’

Het licht tilt jullie op en je voelt een werveling die je omhoog trekt. Je snelt door het luchtruim naar een plek in het heelal van waaruit je de aarde in haar zachte blauwe en groene tinten kunt zien... Een gevoel van diepe liefde voor de aarde stroomt door je heen...

Je ziet opeens je levensweb en hoe alles en iedereen op aarde daarvan een deel is... Je ziet de draden en betekenissen... Je begrijpt je plek in het leven en de zin van je leven...

Het begrip voor jezelf en het leven zal  vanaf nu bij je blijven, je kunt het volledig accepteren... En met die acceptatie voel je hoe je door het onuitsprekelijk grote licht wordt op­genomen, omhuld en doorstroomd... Je besluit terug te gaan naar je huis en je weet nu dat het púre feit dat je geboren bent, betekent dat je een waardevol en bijzonder mens bent. Je besluit de objecten en pakjes die je talenten vertegenwoordigen en die je hebt meegenomen uit de mooie kamer in het dagelijks leven hun plek te geven. Je talenten mogen gezien worden...

Je pakt het kristal op en je weet dat je weliswaar maar vanuit één facet tegelijk kunt kijken, maar dat jij tegelijk élk facet én het geheel bent, en dat het straalt en schittert in de zon...

Je voelt je nu zacht en licht, vol liefde voor jezelf en het leven. Je weet dat jij en het Goddelijke één zijn...